LSE website  EC426 Public Economics      
  Classes   
 
Class questions Questions  
 
02   EC426_Class02_Q1 Presentation 1 Soham EC426_Class01_Q2 Presentation 2 Sam and Jason            
03   EC426_Class03_Q1 Presentation 1 Jonathan and Elif EC426_Class03_Q2 Presentation 2 Notes Morton and Eduard            
04   EC426_Class04_Q1 Presentation 1 Yihan and Quirin EC426_Class04_Q2 Presentation 2 Pia and Ryan            
05   EC426_Class05_Q1 Presentation 1 Camille and Desi EC426_Class05_Q2 Presentation 2 Tony and Gong Yi            
06   EC426_Class06_Q1 Presentation 1 Srajal and Teresa EC426_Class06_Q2 Presentation 2 Chanhyuck and Khai Yen            
07   EC426_Class07_Q1 Presentation 1 Leanne and Quirin EC426_Class07_Q2 Presentation 2 Eduard and Yihan            
 
 


Home   | Term 1  | Term 2  | Classes  | Essays  | PEP Home  | Economics Department  | LSE Home  |   updated 22 Nov 2017